Disclaimer

Madelongloude.nl besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle informatie die we publiceren. Hoewel we grote zorg besteden aan de informatie op onze website, kan het onverhoopt voorkomen dat u onjuistheden op de website aantreft. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

Madelongloude.nl respecteert uiteraard uw privacy. We gebruiken uw gegevens om u doelgericht te informeren over onze diensten. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Copyright Madelongloude.nl. Alle rechten voorbehouden. De teksten en afbeeldingen op deze site zijn onderworpen aan een copyright en de bescherming van het intellectuele eigendom. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Madelongloude.nl. Voor het ontwerp en de lay-out berust het copyright bij De Graauw Webdesign. Hiervoor geldt dat niet mag worden gekopieerd, of in een gewijzigde vorm toegepast, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Graauw Webdesign.